Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00zł 0

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu, stanowiska służbowego (dane osobowe) jest Sebastian Wojtalak “SEDINA EVENTS”, z siedzibą w Policach pod adresem ul. Tanowska 18/5A, 72-010 Police, NIP: 8522605433, REGON: 321451748 (Administrator). Jeżeli nie podali Państwo swoich danych osobowych bezpośrednio Administratorowi, Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez podmiot w imieniu, którego Państwo działacie.

2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych można kierować na adres sklep@destylarniasedina.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy lub na podstawie wcześniej wyrażonej zgody. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w tym archiwizacja, dochodzenie roszczeń).
4. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także podmiotom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym kontaktujecie się Państwo z Administratorem w związku z realizacją umowy oraz po zakończeniu tego okresu.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych w dowolnym momencie.
8. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne.